Veiligheid

Gezond weer naar huis is het hoofddoel. 
Veiligheid  betekent verantwoord omgaan met risico's. En omdat het leven vol is met risico's, zijn er vele soorten veiligheid, zoals verkeersveiligheid, privé-veiligheid en arbeidsveiligheid. Iedereen heeft te maken met veiligheid. 
 
Het maken van een risicobeoordeling is verplicht. Zowel bij de inventarisatie van uw machinepark als bij een aanpassing of optimalisering van uw machines. Het risico moet worden vastgesteld/teruggebracht tot een niveau dat aanvaardbaar is voor de organisatie, met het oog op de wettelijke verplichtingen vanuit de Machinerichtlijn en/of Arbowetgeving.
 
Voor elk afzonderlijk gevaar en elke afzonderlijke gevaarlijke situatie of gebeurtenis is bepaling van risico nodig.  Het risico wordt gedefinieerd als de ernst van het letsel, vermenigvuldigd met de kans dat het letsel daadwerkelijk optreedt. 
 
Veilig werken vereist een scherp en continu veiligheidsbewustzijn bij diegenen die de risicovolle werkzaamheden in de praktijk uitvoeren.   
 
Als Hogere Veiligheidskundige wil ik u helpen om onder andere risico's in kaart te brengen. 
 

 
 

FREULICH arbo & safety is geprefereerd partner van o.a.

© Copyright FREULICH arbo & safety | Design by CRE8media.nl | Powered by Sofco.nl