Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld als instrument voor bedrijven om te zijn voorbereid op incidenten en calamiteiten. Op basis van de RI&E worden de risico's in kaart gebracht, waarna op basis van de rest-risico's en de maatgevende factoren als het BHV-beleid wordt opgesteld. Daartoe zijn in de NEN 8112, was voorheen NEN 4000, criteria vastgelegd aan de hand waarvan het BHV-plan wordt opgesteld. Dit BHV-plan vormt de basis voor de opzet, het onderhoud en de continue verbetering van de prestatie van de BHV-organisatie. 
 
Een belangrijk uitgangspunt is dat de taken op het gebied van de BHV in een bedrijf of inrichting naar behoren worden vervuld. Daarbij speelt ook dat zowel het karakter van de voorpostfunctie van de BHV'er, de aard en de ligging van het bedrijf, de personeelsbezetting en de aanwezige gevaarrisico's van belang zijn. 
 
Ik wil u graag van dienst zijn om een passend BHV-plan op te stellen.   
 
 
 

FREULICH arbo & safety is geprefereerd partner van o.a.

© Copyright FREULICH arbo & safety | Design by CRE8media.nl | Powered by Sofco.nl